Banes 5 kate ne lagjen 13 Plazh, Durres
Autoriteti Kontraktor :
Shoqeria e Ndertimit "CURRI" Sh.p.k.
Vlera Zbatimit :
29690002 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
19 muaj
Periudha :
2003 - 2004
Vendndodhja :
Durres
Pershkrimi :
Punime dheu themel, punime murature e beton/arme, punime tarrace, punime shtresash, punime suvatimi, dyer dritare, instalime hidrosanitare, instalimi i ndricimit dhe i prizave, instalime telefonie dhe televizor.