Civil Construction

Civil Construction

Highway & Motorway

Highway & Motorway

Sewage & Water Supply

Sewage & Water Supply

About Us

CURRI sh.p.k përpiqet të ruajë nivelet më të larta të profesionalizmit, integritetit dhe korrektësisë në marrëdhëniet e saj me klientët, kontraktuesit, nënkontraktorët, punonjësit dhe furnitorët. Ndërsa ne punojmë me klientë si institucione qeveritare, publike dhe private, projektet tona ndihmojnë në ndërtimin dhe rritjen e ekonomisë lokale sikurse dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës së shqiptarëve.
Kompania jonë ka gjithmonë për qëllim përfundimin e një projekti duke përdorur mënyra inovative, të suksesshme dhe duke administruar kostot në mënyre efektive. Qëllimi kryesor i CURRI sh.p.k është të sigurojë cilësi dhe në të njëjtën kohë të projektojë integritet dhe standardet më të larta të etikës brenda dhe jashtë vendit.

read more…

Photo Gallery