(Shqip) Banese tip 53/5 me 24 apartamente ne qytetin e Shkodres
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
77619776 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
14 month
Time Frame :
2003 - 2004
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Punime dheu, punime murature, punime beton/arme, punime izolim tarrace, punime shtresash, punime suvatimi, punime dyer dritare, punime te ndryshme, ujesjelles i brendshem, kanalizim i brendshem, aparate hidrosanitare, punime elektrike.