| Rruge dhe Autostrada

(Shqip) Ndertim i rruges “Pandi Stillu”

(Shqip) Punime ne trotuar, punime ne rrugen eksistuese, punime per murin mbajtes, punime prishjeje, punime per mure te rinj rethuese, punime elektrike, punime per kanalizimet e ujrave te zeza, punime per kanalizimet e ujrave te shiut.