(Shqip) Furnizim me uje Komuna Kastrat faza 2
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
51653850 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
29 month
Time Frame :
2004 - 2006
Location :
(Shqip) Komuna, Kastrat
Description :
(Shqip) Ndertimi I sistemit te furnizimit me uje per fshatrat Kastrat dhe Bratosh ne Komunen e Kastratit, Shqiperi. Ngritje kantieri, pengesa, punime paraprake dhe permbyllse, punime dheu dhe demolite, instalime hidraulike, punime betoni dhe beton arme, kapake pusetash dhe shkallare, izolim solete rezervuaresh/pusetash.