(Shqip) Godine Banimi 1-8 kate + Papafingo + 1 kat Parking nen toke ne Lagjen “Skenderbeg” , Shkoder.
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
228702840 Leke
Role :
100%
Duration :
27 month
Time Frame :
2009 - 2011
Location :
Shkoder
Description :
(Shqip) Punime dheu, punime murature dhe betoni, punime tarrace, punime shtresash e nenshtresash, punime suvatimi dhe veshje, punime bojatisje, punime dyer e dritare, punime te ndryshme, instalime elektrike, sistemi i furnizimit me uje dhe i sistemit Hidrant, shkarkimet dhe M.N.Z. , aparate sanitare, sistemi i ngrohjes individuale me radiatore, sistemi kompjuterik.