(Shqip) Godine banimi 8 kate + garazh, Rruga “Vasil Shanto”, Shkoder
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
159000000 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
12 month
Time Frame :
2010 - 2011
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Punime dheu, punime murature dhe betoni, punime tarrace, punime shtresash e nenshtresash, punime suvatimi dhe veshje, punime bojatisje, punime dyer e dritare, punime te ndryshme, instalime elektrike, sistemi i furnizimit me uje dhe i sistemit Hidrant, shkarkimet dhe M.N.Z. , aparate sanitare, sistemi i ngrohjes individuale me radiatore, sistemi kompjuterik.