(Shqip) Godine Banimi e Sherbimi 6+1 , nje kat dyqane + 6 kate banim + bodrum, Shkoder
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
106748018 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
16 month
Time Frame :
2001 - 2002
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Punime dheu, punime murature, punime betoni dhe beton/arme, punime catie, punime shtresash, punime suvatime, punime dyer dritare, punime te ndryshme, punime hidrosanitare, furnizim me uje te ftohte, punime elektrie.