(Shqip) Linje Primare Ujesjellesi, Kanalizime te Ujrave te Zeza, Rruge Mbrostar Ferko, Fier
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
65414567 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
9 month
Time Frame :
2003 - 2004
Location :
(Shqip) Fier
Description :
(Shqip) Punime betoni, germim dheu, mbushje me ngjeshje dhe mbushje me zhavor, tub PVC te permasave te ndryshme, puseta me diametra te ndryshem, tuba celiku te diametrave te ndryshem, shtrese cakulli dhe binder, shtrese asfalt betoni, tub HDPE me diameter te ndryshem, fllanxhe me diamter te ndryshem, pjese speciale, brryla, tapa, saracineske me diameter te ndryshem,