(Shqip) Mirembajtje Rutine Rruga Han i Hotit – Rapshe 20 km
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
26248493 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
32 month
Time Frame :
2008 - 2011
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Rikonstruksion i shtresave te rruges, trotuareve dhe rikuperim i shtresave te asfaltit, ndertim dhe rikonstruksion vepra arti, tombino, germime te llojeve te ndryshme, mirembajtje.