(Shqip) Mirembajtje Rutine Rruga Shkoder – Han i Hotit 35 km.
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
38743998 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
29 month
Time Frame :
2007 - 2010
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Pastrim i kanaleve anesore te kullimit, nivelim i bankinave dhe mbushjeve ne nivelin fillestar, prerja e bimeve, riparime te vogla ne shtresa, bankina dhe struktura.