(Shqip) Ndertim i Depos me Volum 6000 m3 ne Qytetin Studenti , Tirane
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
111214430 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
13 month
Time Frame :
2011 - 2012
Location :
(Shqip) Dajt, Tirane
Description :
(Shqip) Linjat e furnizimit dhe shperndarjes ne depon e ujit W-6500 m3. Tuba celiku te permasave te ndryshme, saracineske te permasave te ndryshme, xhunto zmontimi te permasave te ndryshme, punime betoni dhe beton armeje, punime hidroizolimi, punime shtresash nen themel dhe pusete, punime hidraulike te ndryshme, sistemim ndertim rruge dhe spostim tubacioni.