(Shqip) Ndertim i rruges “Pandi Stillu”
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
42212639 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
8 month
Time Frame :
2013 - 2013
Location :
(Shqip) Tirane
Description :
(Shqip) Punime ne trotuar, punime ne rrugen eksistuese, punime per murin mbajtes, punime prishjeje, punime per mure te rinj rethuese, punime elektrike, punime per kanalizimet e ujrave te zeza, punime per kanalizimet e ujrave te shiut.