(Shqip) Ndertim i ujesjellsit te fshatrave Fllake, Kamenice, Jubice, Sterbeq, Kalldrum, Dober – Komuna Qender, Malesi e Madhe
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
1129414 Euro
Role :
(Shqip) "CURRI" sh.p.k. 80% dhe "LALA" sh.p.k. 20%
Duration :
35 month
Time Frame :
2010 - 2013
Location :
(Shqip) Qender, Malesi e Madhe
Description :
(Shqip) Furnizimi dhe permirsimi I furnizimit me uje te banoreve te komunes Qender, Malesi e Madhe. punime dheu, punime betoni e b/arme, punime shtresash, stacion pompimi dhe kabina elektrike, linja dergimi stacion - rrezervuar, linja elektrike, waterstop plastic, tuba e pjese speciale dhe konsull metalik, saracineska me diameter te ndryshem, tub P.E. me diameter te ndryshem, tub celiku me diameter te ndryshem.