Ndertim Rruge Qender Kamez-Cerkeze
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
199729004 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
12 month
Time Frame :
2009 - 2010
Location :
(Shqip) Kamez
Description :
(Shqip) Germime dheu kasonete me makineri + transport materiali, prishje objektesh, tabela rrugore, vijeaime ne asfalt, puseta shiu, tuba te llojeve te ndryshme dhe me diametra te ndryshem, punime ne K.U.Z, mbushje me zhavor te seleksionuar, punime per ujesjelllsin, punime per ndricimin