(Shqip) Ndertim Shkolla 8-vjecare Dragoc
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
18538309 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
9 month
Time Frame :
2001 - 2002
Location :
(Shqip) Dragoc
Description :
(Shqip) Punime dheu, punime murature, punime beton/arme, punime izolim tarrace, punime shtresash, punime suvatimi, punime dyer dritare, punime te ndryshme, ujesjelles i brendshem, kanalizim i brendshem, aparate hidrosanitare, punime elektrike.