(Shqip) Ndertim ujesjellesi i Velipojes, Shkoder
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
54061455 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
24 month
Time Frame :
2002 - 2004
Location :
(Shqip) Velipoje, Shkoder
Description :
(Shqip) Ndertim ujesjellesi ne Velipoje, punime dheu, punime betoni e b/arme, punime shtresash, punime suvatimi, prishje ndreqje rruge, pus ajrimi dhe shkarkimi, tuba politileni me madhesi te ndryshme.