(Shqip) Ndertim ujesjellsi Berdice e madhe – Berdice e mesme, Masmalaj, Shkoder
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
72613825 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
13 month
Time Frame :
2005 - 2006
Location :
(Shqip) Berdice, Shkoder
Description :
(Shqip) Depo uji 500 m3, stacion pompimi dhe kabina elektrike, linja dergimi stacion - rrezervuar, linja elektrike, waterstop plastic, tuba e pjese speciale dhe konsull metalik, saracineska me diameter te ndryshem, tub P.E. me diameter te ndryshem, tub celiku me diameter 150m/m, rrakorderi P.E. bashkues, fllanxha, pastrim disifektim dhe testim tubash.