(Shqip) Plotesim i Segmentit Dragobi – Valbone
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
679384067 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
36 month
Time Frame :
2012 - 2015
Location :
(Shqip) Tropoje
Description :
(Shqip) Punime nderimi, Punime elektrike, prishje shtrese asfalti, germim dheu, heqje bordura eksistuse.