(Shqip) Projekti i ndertimit te sistemit Ujesjellsit dhe Kanalizimeve ne Rajonin e Dibres ne komunat Maqellare dhe Shupenze
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
51263850 Euro
Role :
(Shqip) "CURRI" sh.p.k. 50% dhe "EURALDI" sh.p.k. 50%
Duration :
27 month
Time Frame :
2004 - 2006
Location :
(Shqip) Diber
Description :
(Shqip) Germim dhe mbushje, mbushje me material te germuar, zhtrese zhavori, beton, baton arme, hekur, bitume dhe suvatime, konstruksione matalike, rrejte teli, tuba arjimi, lyerje, izolimi i tubave te celikut, dhome manovrimi, hidrometer, tuba te llojeve te ndryshme dhe permasave te ndryshme, mates uji, rrethi mbrojtes, valvola