(Shqip) Punime civile per rehabilitimin e Ndertesave nr. 9 dhe nr. 14 ne Kazermat e Repartit Ushtarak nr. 1101, Vau i Dejes, Shkoder
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
1406350 Euro
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
24 month
Time Frame :
2005 - 2007
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Punime ndertimi, punime hidrosanitare, instakimet e sistemit te kondicionimit, sistem ngrohjeje, instalimet elektrike, instalimet televizive dhe telefonike, instalimet e zjarrit dhe sinjalizimit, instalimet e mbrojtjes atmosferike.