(Shqip) Reabilitimi I sistemit te furnizimit me uje Komuna Velipoje, Shkoder, Faza 3
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
53472680 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
5 month
Time Frame :
2004 - 2004
Location :
(Shqip) Velipoje, Shkoder
Description :
(Shqip) Furnizimi dhe permirsimi I furnizimit me uje te banoreve te komunes, si dhe furnizimin me uje te plazhit te velipojes. Reabilitimi I rrezervuarit eksistues, izolime speciale perkatese, saracineska te madhesive te ndryshme, fllanxha pershtatese te madhesive te ndryshme ,germim kanali ne toke te zakonshme, tuba H.D.P.E te madhesive te ndryshme.