(Shqip) Rehabilitimi i Argjinatures se Vilunit – Lot II Velipoje – Shkoder
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
78843393 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
4 month
Time Frame :
2011 - 2011
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Rritja e aftesise percjellese te Murtemzes dhe rehabilitimi i argjinatures se Vilunit. Prerje bimesh te vogla, mbushje me dhera argjilore te ngjeshur, riparim i penelit eksistues, germime dheu, ndertim peneli i ri, mbushje me dhe te ngjeshur.