(Shqip) Rehabilitimi i Kanalit Ujites Sete, Diber
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
112556061 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
5 month
Time Frame :
2012 - 2012
Location :
(Shqip) Sete, Diber
Description :
(Shqip) Germime dheu te ndyshme, tubacion celiku te permasave te ndryshme, kanal ujites sipas gjurmes eksistuese, beton M-200 per veshje dhe brezin e kanalit, sifon me tuba celiku te permasave te ndryshme.