(Shqip) Rehabilitimi i segmentit rrethrrotullimi i doganes – Kashar
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
229527080 Leke
Role :
(Shqip) "CURRI" Sh.p.k. 51 % dhe "GECI" Sh.p.k. 49%
Duration :
6 month
Time Frame :
2014 - 2015
Location :
(Shqip) Tirane
Description :
(Shqip) Punime per lirimin e sheshit, punime per trupin e rruges, punime ndertimore ne trase, punime shtresash, kanalet ne trase, punime vepra arti, trafikndareset.