(Shqip) Rehabilitimi i Shkollave te Mesme “Myslym Keta” dhe “Musine Kokalari”.
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
226804379 Euro
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
13 month
Time Frame :
2007 - 2008
Location :
(Shqip) Tirane
Description :
(Shqip) Punime ndertimi, punime murature, punime betoni dhe beton arme, punime shtresash dhe nenshtresash, punime suvatimi, punime bojatisje, punime dyer dritare, punime te ndryshme, punime elektrike, sistemi i fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit, sistemi informatik dhe telefonik, tokezim i perseritur, mbrojtje nga shkarkimet atmosferike, sistemi i furnizimit me uje, shkarkimet, sistemi i kanalizimit, paisje teknologjike, aparate sanitare, sistemi i ngrohjes me radiatore, punime per gjelberim dhe oborri.