(Shqip) Rikonstruksion e Sistemim i Rruges “Alqi Kondi”, Shkoder
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
60538181 Leke
Role :
(Shqip) "CURRI" Sh.p.k. 50% dhe "S.M.O. Union" Sh.p.k. 50%
Duration :
7 month
Time Frame :
2002 - 2003
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Punime rrugore, punime kanalizimi per kullimin e ujrave te rruges, punime ndricimi.