(Shqip) Rikonstruksion i Deges se Bankes Korce
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
47858256 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
14 month
Time Frame :
2003 - 2004
Location :
(Shqip) Korce
Description :
(Shqip) Punime dherash, punime prishjeje, punime murature, punime betoni, punime rifiniture dhe shtresa, dyer dritare kangjella qepena, punime tarrace, punime ne sistemin e jashtem, ngrohje ventilim, instalime ngrohje, punime hidrosanitare dhe shkarkimet, instslime elektrike.