(Shqip) Rikonstruksion i Godines se Komisariatit dhe Drejtorise se Qarkut, Korce
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
61787452 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
10 month
Time Frame :
2009 - 2010
Location :
(Shqip) Korce
Description :
(Shqip) Punime dherash, punime prishjeje, punime murature, punime betoni, punime rifiniture dhe shtresa, dyer dritare, punime catie, punime ndertimore ne godinen e komisariatit, punime ndertimore ne godinen e re ne zyrat e pritjes te popullit, punime ne sistemin e jashtem, ngrohje ventilim, instalime ngrohje, punime hidrosanitare dhe shkarkimet, instslime elektrike, instalime te telefonise dhe kompjuterit, sistem vezhgimi me kamera, ndricim i jashtem, furnizim me energji.