(Shqip) Rikonstruksion i katit perdhe e bodrumit Dega e Infermierise Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkoder
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
47446615 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
7 month
Time Frame :
2007 - 2008
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Punime prishje, punime germimi, punime beton arme, punime suvatimi, punime veshje dhe bojatisje, punime hidroizolimi, punime shtresash, punime dyer dritare, punime hidraulike dhe hidrosanitare, punime elektrike, mur rrethues, rikonstruksion KUZ, sastemim asfaltim rruge, linje elektrike e jashtme nentokesore.