(Shqip) Rikonstruksion i rruges Aksi 2 dhe Rruga Lidhese 3, fshati Yzberish
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
40367188 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
7 month
Time Frame :
2009 - 2009
Location :
(Shqip) Kashar
Description :
(Shqip) Zona e zgjerimit te rruges, kolektori K.U.Z, puseta kolektoreve Tombino, kanale largim ujrat shiu, puseta largimi ujrash, bordurat, trotuaret, ndricimi, spostimi i linave, punime per linjat rezerve, punime per linjen e ujesjellsit, zgara pritese per ujrat e shiut, themel betoni me mure prites / mure mbajtes dhe ane e jashtme e trotuarit.