(Shqip) Rikonstruksion i rruges Peshkopi – Ushtelenxe
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
78323790 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
10 month
Time Frame :
2013 - 2015
Location :
(Shqip) Diber
Description :
(Shqip) Punime ne rruge, punime germimi, ure, punime bio-inxhinierike, pastrim i tepricave dhe mbeturanave te rruges, heqja e pemeve, kanal per shkarkimin e mbetjeve, rregullim i shtresave eksistuese te rruges, zgjerim i rruges eksistuese, shtrese asfalt betoni dhe shtrese binderi.