(Shqip) Rikonstruksion i Rruges Porcelan – Kinostudio – Surrel
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
264041990 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
11 month
Time Frame :
2015 - 2016
Location :
(Shqip) Dajt
Description :
(Shqip) Punime ne trotuar, punime ne rrugen eksistuese, punime per murin mbajtes, punime prishjeje, punime per mure te rinj rethuese, punime elektrike, punime per kanalizimet e ujrave te zeza, punime per kanalizimet e ujrave te shiut.