(Shqip) Rikonstruksion QKU, ESKU, Reparti Ushtarak nr 4400, Tirane
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
247919020 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
32 month
Time Frame :
2011 - 2014
Location :
(Shqip) Tirane
Description :
(Shqip) Germimet, prishje, cmontime, vepra ndertimi, shkalla e re, mbulesat matalike, muret e brendshme dhe muret e jashtme, shtrimi i pllakave, vepra te ndryshme, punime betoni e beton arme, konstruksione metalike, ujesjellesi me panel diellor, kanalizimi.