Rikonstruksion QKU, ESKU, Reparti Ushtarak nr 4400, Tirane
Contracting Authority :
Ministria e Mbrojtjes
Construction Value :
234000123 Leke
Role :
Duration :
32 month
Time Frame :
2011 - 2014
Location :
Tirane
Description :
Germimet, prishje, cmontime, vepra ndertimi, shkalla e re, mbulesat matalike, muret e brendshme dhe muret e jashtme, shtrimi i pllakave, vepra te ndryshme, punime betoni e beton arme, konstruksione metalike, ujesjellesi me panel diellor, kanalizimi.