(Shqip) Rikonstruksion rruga “Fetah Barbullushi”Loti I
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
24336130 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
9 month
Time Frame :
2007 - 2008
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Punime ne rruge, punime germimi, punime shtresash, trotuaret, rrjeti inxhinierik, punime kanalizimi ne KUB, punime kanalizime KUZ, rikonstruksion ujesjellesi, punime toke, punime hidraulike, ndricim rrugor, sinjalistika horizontale rrugore, gjelberimi.