(Shqip) Rikonstruksion rruga Fushe Arrez – Qaf Mali
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
71200000 Leke
Role :
(Shqip) "CURRI" Sh.p.k. 30% dhe "S.M.O. Union" 70%
Duration :
4 month
Time Frame :
2006 - 2006
Location :
(Shqip) Fushe Arrez, Shkoder
Description :
(Shqip) Rikonstruksion i shtresave te rruges, trotuareve dhe rikuperim i shtresave te asfaltit, kanalet e kullimit sinjalizime rrugore, vepra arti, punime elektrike, punime peisazhi.