(Shqip) Rikonstruksion rruga Lek Dukagjini – Ali Kelmendi
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
75381196 Leke
Role :
(Shqip) "CURRI" Sh.p.k. 51% dhe "GYSI" Sh.p.k. 49%
Duration :
9 month
Time Frame :
2008 - 2009
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Ngritje kantieri, punime rrugore, punime trotuari, punime kanalizimi, punime per spostim linje elektrike dhe telefoni, punime ndricimi.