(Shqip) Rikonstruksion rruga Lezhë – Shëngjin
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
43616118 Leke
Role :
(Shqip) "CURRI" Sh.p.k. 24 % , "Alb Tiefbau" Sh.p.k. 28% , "S.M.O. Union" Sh.p.k. 24% , "Delia Group" Sh.p.k. 24%
Duration :
13 month
Time Frame :
2009 - 2010
Location :
(Shqip) Lezhe
Description :
(Shqip) Punime germimi, punime shtresash, punime betoni ne vepra arti e trotuare, punime sinjalistike, punime ujesjellsi, punime kanalizimi, c'vendosja e linjave Kw, linja e ndricimit, tuba dhe puseta, linja per KESH dhe TELEKOM.