(Shqip) Rikonstruksion rruga “Oso Kuka”
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
12784521 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
7 month
Time Frame :
2010 - 2011
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Rikonstruksion i shtresave te rruges, trotuareve dhe rikuperim i shtresave te asfaltit, kanalet e kullimit sinjalizime rrugore, vepra arti, punime elektrike, punime peisazhi.