“Republika” Boulevard Reconstruction, Korce
Contracting Authority :
Korca Municipally
Construction Value :
90611080 Leke
Role :
49%
Duration :
12 month
Time Frame :
2009 - 2010
Location :
Korce
Description :
Punime nderimi, Punime elektrike, prishje shtrese asfalti, germim dheu, heqje bordura eksistuse, bordura guri, pllaka kuarci, shtylle ndricimi, tub plastik, tuba celiku, demontim shtylle, kabell me permasa te ndryshme, demontim shtylle, kabell tokezimi, elektroda tokezimi.