(Shqip) Rionstrusion i rruges Hotolisht – Frar
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
126445480 Leke
Role :
(Shqip) "CURRI" Sh.p.k. 50% dhe "S.M.O. Union" Sh.p.k. 50%
Duration :
15 month
Time Frame :
2011 - 2012
Location :
(Shqip) Elbasan
Description :
(Shqip) Punime rrugore, pastrimi dhe sistemimi i sheshit te ndertimit, tuba drenazhi, kanele betoni, spekatje me bitum, bordura dhe trotuare, punime bio-inxhinierike.