(Shqip) Riparimi dhe ndertimi i argjinatures se lumit Kir, Shkoder, Pjesa 2
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
39914729 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
2 month
Time Frame :
2006 - 2006
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Mbrojtja e qytetit te Shkodres nga lumi Kir, pjesa 2. Rikonstruksioni i argjinatures dhe veshjes se skarpates, qilim me gabiona me gure kave me gjeresi te ndryshme, rrjete celiku per veshjen e skapates, hekur periodik per koshat e gabionave.