Riparimi dhe ndertimi i argjinatures se lumit Kir, Shkoder, Pjesa 3
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
38882800 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
4 month
Time Frame :
2007 - 2007
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Mbrojtja e qytetit te Shkodres nga lumi Kir, pjesa 3. Rikonstruktimi i argjinatures dhe veshjes se skarpates, germim dhe transport me buldozer per sistemimin dhe mbathje te argjinatures gjatesore me zhavor lumi, punime betoni, mbushje dhe ngjeshje me zhavor lumi, rrjete celiku e zinkuar per gabionat, hekur periodik me diameter 10 mm per koshat e gabionave.