(Shqip) Riveshje dhe Sistemim Asfaltim Rruga Bulqize – Peshkopi
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
87459300 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
10 month
Time Frame :
2006 - 2007
Location :
(Shqip) Bulqize - Peshkopi
Description :
(Shqip) Germim e skarifikim, shtrese zhavori, shtrese cakull minash, shtrese stabilizant, shtrese binder, shtrese asfalt-beton, hekur betoni, tub celiku, mbushje me rere.