(Shqip) Riveshje dhe Sistemim Asfaltim Rruga Fushe Arrez-Qafe Mali
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
71233880 Leke
Role :
(Shqip) "CURRI" sh.p.k. 30% dhe "S.M.O. Union" 70%
Duration :
4 month
Time Frame :
2006 - 2006
Location :
(Shqip) Fushe Arrez
Description :
(Shqip) Punime shtresash ne rruge, skarifikim shtrese eksistuese, shtrese cakull minash, profilim me stabilizant, shtrese binderi, shtrese asfaltbetoni, punime kuneta, punime kanale, punime mure,