(Shqip) Riveshje e Sistemim Asfaltim Rruga Kthesa e Komanit – Fushe Arrez Loti 3
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
43679050 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
2 month
Time Frame :
2009 - 2009
Location :
(Shqip) Koman, Shkoder
Description :
(Shqip) Punime ne rruge, germim ne trup te rruges dhe transportim, shtrese cakulli, shtrese zhavori, profilim me binder.