Programs i Sigurise

“Siguri Ne Kantier” eshte nje angazhim per sigurine ne pune nga “Curri sh.p.k”.


Ky angazhim eshte vendosur nga “Curri sh.p.k” me qellimin e vetem reduktimin e kushteve te pasigurta qe mund te shkaktojne aksidente ne projektet e “Curri sh.p.k” .
“Curri sh.p.k” beson se asnje pune, detyre apo grafik kohor nuk eshte me I rendesishem sesa shendeti dhe siguria ne pune e punetoreve. Dhe standarti yne I larte I sigurise nuk eshte I negociushem.
“Curri sh.pk” lëviz drejt qëllimit të eliminimit të dukurive te paplanifikuara dhe aksidentet në kantieret tona të projektit, ne jemi duke zbatuar një nivel të ri të diskutimeve të sigurisë dhe llogaridhënien, si pjesë e një programi gjithëpërfshirës. Qëllimi i programit është që të përfshijë “Siguri Ne Kantier” çdo pjesëmarrësi në çdo vend ku punon “Curri” sh.p.k” në rolin e përgjegjësisë të sigurisë dhe për të rritur përgjegjshmërinë e të gjithë të përfshirëve.
Qëllimi kryesor i programit “Siguri Ne Kantier” është për të siguruar që një kulturë e fortë e sigurisë është themeluar nga të gjithë nënkontraktorët dhe punonjësve të tyre para fillimit të çdo pune.


Ne do të arrijnë këtë duke kërkuar:

Gjithkush duhet që të ketë 100% mbrojtes per sy për të gjithë punonjësit në çdo projekt te ” Curri sh.p.k “.
Detyra e çdo Kontraktori, përfshirë Nën-Kontraktoret, është të zhvillojë një takim interaktive “grumbullues” para çdo ndryshimi të punës, për të diskutuar aktivitetet e ndryshimit dhe krijimin e një plani të sigurt. Udhëhequr nga lideri në vend për çdo kontraktor, ky takim do të zhvillohet me të gjithë punonjësit të pranishëm. Çdo situata potencialisht të pasigurta do të vlerësohen dhe trajtohen me para fillimit për një aktivitet të veçantë. Nëse plani ndryshon gjatë ndrimit të turnit, individët e përfshirë do të rishikojnë dhe do të ndryshojnë planet e tyre të sigurisë në përputhje me rrethanat. Asnjë aktivitet nuk do të vazhdojë pa një plan dhe pa pajisjet e nevojshme dhe proceset për të adresuar ndonjë shqetësim të sigurisë.
E ardhmja jone eshte ndërtuar nëpërmjet njerëzve tanë. Ai është qëllimi i ” Curri sh.pk ” për të mbrojtur dhe ruajtur çdo një prej tyre – duke ngritur nënkontraktorët me standardet tona të panegociueshme.