(Shqip) Sistemim, Asfalim i Rruges se Policise, Shkoder
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
98974410 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
11 month
Time Frame :
2004 - 2005
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Punime rrugore, punime KUB, punime KUZ, punime ne rrjetin e ujesjellesit, germim dhe transport dherash, mbushje me zhavor, shtrese cakulli, sperkatje me bitum, shtrese binderi, shtrese asfaltbetoni, ndertim bordure.