(Shqip) Sistemim, Asfaltim i Rruges, Rruga Elbasanit – Rezervat e Shtetit
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
80533350 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
11 month
Time Frame :
2008 - 2009
Location :
(Shqip) Farke
Description :
(Shqip) Punime germimi dhe mbushje ne rruge, F.V. tubash ne kanale te zeza dhe te shiut, punime ne bordura, punime ne kuneta, punime ne rruge, punime pusetash ne rruge, punime trotuari, ujesjellsa, punime ne ndricimin rrugor, punime prishje ne rruge.